Ny skribent på hjemmesiden

Hei Alle sammen!

Mitt navn er Kai Andersen og jeg var med og stiftet klubben i 1971, og selv om jeg ga meg med dykking i 2007, så er jeg fremdeles interessert i klubben. På årsmøtet i de nye lokalene fredag 19. februar ble jeg spurt om jeg kunne tenke meg å hjelpe til med å oppdatere siden, og det kunne jeg selvfølgelig. Mine oppdateringer kommer i første rekke til å ta for seg klubben rent historisk. Jeg regner  med å ha en oppdatering uka, og da fortrinnsvis på fredag eller lørdag.

Hilsen Kai Andersen.

Årsmøte 2015 med påfølgende fest i nye lokaler.

Halden Sportsdykkere ønsker velkommen til årsmøte 2015

Fredag 19.februar 2015 kl 19.00 med påfølgende fest i våre nye lokaler på Knivsø marina i Halden.
Dagsorden
1. Åpning med godkjenning av innkalling og stemmeberettigede.
2. Valg av dirigent og referent.
3. Årsmelding.
4. Regnskap.
5. Innkomne forslag og saker.
a) Innmelding i Norges dykkerforbund
6. Endring av vedtekter og regler.
a)se 5a. Norges idrettsforbund.
7. Fastsetting av kontingent og avgifter.
8. Budsjett.
9. Valg.
10. Utmerkelser.
11. Eventuelt.
Forslag må være sendt styret minst 1 uke før årsmøtet.
Alle saker sendes til leder i HSD, Atle Brevig, atle.brevig@gmail.com

Velkommen!
Hilsen Styret.

IMG_20160113_202927

Vi får nye lokaler.

Vi har endelig kommet godt igang med oppsettingen av de nye lokalene våre på Isebakke Marina.
Vi synes det er på tide med et nytt sted der vi kan samles og fylle «tankene» våre, med både luft og nye erfaringer.

De snart nye lokalene våre ligger nå rett nedenfor den kompressorbua vi kjenner og bruker i dag.
Det er ikke planlagt når selve flyttingen fra gammelt til nytt lokale blir, men vi vil informere dere underveis, slik at dere vet når nytt lokale kan taes i bruk.

Det pågår nå mye flott dugnadsarbeid for og få lokalene våre perfekte. Vi takker alle som bidrar til, å gjør dette til et sted vi kan bruke i mange år fremover.

12002318_10153561689234029_8739016616794712383_n

Kontingent 2015

Hei alle sammen.

Nå er kontingent utsendt pr. post. De som allerede har betalt kan se bort i fra denne. Om noen har spørsmål til kontingent eller andre henvendelser er det bare og ta kontakt med Joakim Tveit på 958 93 891.

Husk at om noen er interessert, er det en dykker tur i morgen 14/5-15.

Se vår Facebookside: https://www.facebook.com/groups/haldensportsdykkere/

Håper alle for en flott 17. Mai feiring:)

 

Nye hjemmesider

Hei,

Vi har nå fått opp nye hjemmesider for Halden Sportsdykkere. Vi jobber for tiden med å bygge opp denne med innhold. Selve siden er mer eller mindre ferdig, men vi ønsket å få opp litt informasjon her, ettersom vi har stengt ned den gamle siden.

Vi vil snart få lagt ut all informasjon som tidligere var å finne på de gamle hjemmesidene våre.

Disse sidene skal fungere bedre på både mobiltelefon, nettbrett og ulike nettlesere enn de gamle sidene våre har gjort.

Velkommen til nye www.haldensportsdykkere.org 🙂

På vegne av styret,

Trond Bjergli