Hvem er vi?

Halden Sportsdykkere er en av landets største dykkeklubber med 150 medlemmer pr. januar 2010. Vi har medlemmer fra hele Østfold. Klubben er en av Norges eldste, stiftet 18. september 1971. Vi disponerer egen kompressor, romslig og rask aluminiumsbåt samt en sjøbu til å skifte i. Båten og sjøbua ligger i Stensvik, Sverige.

Det blir arrangert dykketurer med båten fra tidlig om våren (påsketider) til isen kommer på vinteren. Vi dykker hovedsaklig i grensetraktene nord for Kosterøyene og på østsiden av Hvaler. Dette er flotte områder, med rent vann og ubegrenset med varierte dykkeplasser å velge i.

Klubben arrangerer årlig sosiale sammenkomster og forskjellige dykkerturer til inn- og utland.

Halden Sportsdykkere regnes for en trygg klubb å dykke i. Klubben prioriterer sikkerhet, og har ikke hatt alvorlige dykkeruhell i sin 39-årige historie.

Ønsker du mer informasjon kan du sende oss en e-post på info@haldensportsdykkere.org.

Klubb og betalingsinformasjon:

Organisasjonsnummer: 985 825 874
Kontonummer: 1030.07.32440
Adresse: Halden Sportsdykkere
Postboks 217, 1752 Halden

Ved innbetaling, husk navn og hva innbetalingen gjelder.