Betingelser/priser

Enhver som innordner seg klubbens lover og regler kan tas opp som medlemmer. Klubben tillater ikke dykking i klubbregi uten gyldig dykkersertifikat.

Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag kontingenten er betalt.

Kontingent: kr 500 pr kalender år

Luftfylling: kr 500,- pr Kalender år
Nøkkelkort : Kr 200,- (engangsavgift)
Luftfylling, ikke-medlemmer: kr 100,- pr flaske.

Båttur Klippekort 10 klipp, medlemmer: kr 750,-
Båttur: kr 100,- (medlemmer og Fredrikstad dykkerklubb)
Båttur: ikke-medlemmer: kr 150,- pr person.

Klubbens årsmøte vedtar gjeldene avgifter.