KAI KOMMENTERER

NR_1-02.qxd

Så er da tiden kommet for klubbens årsmøte, som for første gang er flyttet fra desember til februar.

En del rent praktiske ting for styret var at de ønsket å flytte årsmøtet. Jeg skal villig innrømme at jeg var skeptisk til å flytte årsmøtet, ikke minst på grunn av loddsalget som jeg var redd for ville få mindre inntekter.

Og så viste det seg at jeg tok helt feil, og bra var det. For sannelig satte vi ikke nå loddsalgrekord,

så alle mine spådommer ble heldigvis gjort til skamme. Nok om det. Onsdag 6. februar er dagen for årsmøtet i år, og da håper jeg medlemmene møter opp fulltallig. Det er nemlig på dette møtet de store retningslinjene som det nye styret skal arbeide etter i kommende år, skal trekkes opp. I den forbindelse er det også viktig at de som har noen gode forslag burde sende inn disse til årsmøtet. Det som er så fint med årsmøtevedtak er at det kun er et årsmøte som kan forandre det, idet årsmøtet i følge lovene er klubbens høyeste myndighet. Vi sees på årsmøtet.

Når det gjelder loddsalget som viste ny klubbrekord, skulle jo dette bevise at det er en suksess, og en suksess skal man aldri forandre. Det må jo være utrolig lett å selge lodder til en krone pr. stykke, så hvorfor forandre på dette? Jeg bare spør.

I fjor ble vår første Hårek byttet ut med en større og også en større maskin, selv om det kostet mye penger, tror jeg det var en riktig beslutning. Selvfølgelig koster det mer å bruke den nye båten, ihvertfall når det gjelder bensin.

Hvis vi skal være realistiske så betyr det at vi er mye mer følsomme overfor bensinpriser enn tidligere, og kanskje må justere prisen på klubbturene, men smaker det, så koster det. Skal vi ha den slags utstyr må vi være villige til å betale det det koster, og det riktige er jo at de som bruker klubbens båt betaler for det.

I år ser det ut til at vi får en annen stor investering. Nemlig ny kompressor. De to vi nå har begynner å koste en del i vedlikehold, og jeg vet at styret har vært ute i markedet for ny kompressor. De to kompressorene vi har er fra begynnelsen av 70-tallet, så det er klart at de er modne for utskiftning. I den forbindelse er det å håpe at medlemmene igjen stiller opp når det gjelder inntektsbringende tiltak som styret måtte sett i gang. I første rekke for å slippe å ta opp et stort lån.

Etter å ha gått gjennom en del statistikk når det gjelder medlemstall og lyftfyllinger kan jeg ikke la være å fortelle at vi i år er rundt 150 medlemmer i klubben, disse har gjort rundt 535 luftfyllinger. Over 100 har ikke vært i vannet i det hele tatt. Med 150 medlemmer og 535 luftfyllinger betyr det 3.5 dykk i gjennomsnitt, I 1976 var vi ca. 60 medlemmer og hadde ca. 550 luftfyllinger, det betydde 9.2 dykk pr. medlem. Det skal imidlertid i all rettferdighets navn sier at i 1976 var klubben kun 5 år gammel og at vi ALLE var forholdsvis nye og MEGET ivrige.

På årsmøtet skal jeg også ha en auksjon over ting jeg skal kvitte meg med, mere om dette kan du lese på annet sted i bladet, men en ting er sikkert: Her kan du skaffe deg mange nyttige ting for en billig penge.

Vi sees på årsmøtet onsdag 6. februar.

Kai

Fra Hobbyfrosken nr. 1 – 2002.