Innkalling til årsmøte i Halden Sportsdykkere

Styret innkaller herved til årsmøte i Halden Sportsdykkere.
Årsmøtet avholdes Onsdag 27.februar 2019 kl:19.00 i våre lokaler på Knivsø Marine.
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 12.Februar til atle.brevig@gmail.com eller på SMS 91858188.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside http://www.haldensportsdykkere.org
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Etter årsmøtet blir det servering og et foredrag om Herføl vraket.

 

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret