Historisk: HOBBYFROSKEN

01

Ny serie om vårt medlemsblad Hobbyfrosken.

Dette var i mange år vårt medlemsblad og i denne serien skal jeg gjengi enkelte nummer, og det kommer ikke til å bli i kronologisk rekkefølge.

Jeg begynner med nr. 4-2002, som var et innholdsrikt nummer på hele 32 sider.

Jeg har ikke tatt med annonsesider og publiserer hele artikler hver gang fra det samme nummer.

02