Fra Hobbyfrosken nr. 4 -02

Etter et opphold er vi nå tilbake igjen med litt gammelt «nytt» fra vårt medlemsblad Hobbyfrosken, og vi fortsetter med utdrag fra nr. 4 2002.10

11