Årsmøte Halden Sportsdykkere

Til medlemmene i Halden Sportsdykkere
14.februar-21 – Halden
Innkalling til årsmøte i Halden Sportsdykkere

Styret innkaller herved til årsmøte i Halden Sportsdykkere.
Årsmøtet avholdes onsdag 17.mars kl:18.00.
Sted avventes, nærmere informasjon kommer.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 03.mars til atle.brevig@gmail.com eller på SMS 91858188.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside http://www.haldensportsdykkere.org

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av idrettslaget i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se NIFlover. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Atle Brevig kontaktes på atle.brevig@gmail.com.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret