ÅRSMØTE 31. MARS 1973

Halden Sportsdykkere avholdt onsdag 31. mars 1973 årsmøte i Folkets Hus. 18 medlemmer hadde møtt frem.

Klubben har i de siste årene blitt ledet av et interimsstyre som har arbeidet mer eller mindre løst, og av den grunn har ikke aktiviteten i klubben vært som kanskje mange av klubbens medlemmer ønsket. I fjor høst ble det imidlertid nedsatt et nytt interimsstyre som i første rekke skulle arbeide med å få klubben inn i fastere former. Dette interimsstyret har også fungert som valgkomite, og etter at valgene gikk greit unna ser styret for 1973 slik ut:

Formann: Egil Andersen. Kasserer Bengt Sørensen. Sekretær: Kai Andersen. Styremedlemmer Svein Næss og Asbjørn Torp. Valgkomite Trygve Eriksen, Roar Amundsen og Bjørn Tore Nilsen. Klubblokalekomite Egil Andersen, Bengt Sørensen og Kirsti Brodd.

Medlemmene ble også enige om å sette kontingenten til 30 kroner året.

Av de sakene som var oppe på årsmøtet kan nevnes at spørsmålet klubblokale skapte en del diskusjon, men det ble enighet om at man skulle satse på det tilbudet man fikk fra Esso Servicesenter om å få leie lokale av dem for kr. 100 pr. måned inkl. fyring og lys, og selv om dette blir litt av et økonomisk løft for klubben mente de fleste medlemmene at dette vil ha stor betydning for samholdet innen klubben. Videre var planer om å bli medlem av Norsk Radiohjelp oppe til diskusjon og her var det Per Nygård som redegjorde og mente at klubben ville stå mye sterkere om man ble medlem, i første rekke når man skal søke om økonomiske midler av forskjellig art. Klubben skal også se på muligheten for å opprette en redningsstasjon/dykkersenter på Hvaler og i den forbindelse kan nevnes at flere av klubbens medlemmer har vært politiet behjelpelig med saker av denne art.

Tryge Eriksen fant jo også den lille gutten som druknet i Lunnevika i fjor sommer og har også hjulpet politiet med å dykke etter en stjålet båt, også dette falt heldig ut. Bengt Sørensen fikk det utakknemlige oppdrag å dykke etter Kvitnes under tømmerlensene på Brattøya, og selv om forsøket var dømt til å mislykkes på forhånd på grunn av absolutt null sikt i vannet og metertykt slam på bunnen, viser det at det absolutt er behov for dykkerhjelp både her i byen og ute på Hvaler. An andre ting som var oppe på årsmøtet kan nevnes at vi har inngått samarbeide med Moss Undervannsklubb og i den forbindelse innbys det til konkurranse i UV-jakt 31. mai. Ellers pratet man om løst og fast innen dykkingen og det nye styret fikk også i oppdrag å se på nye muligheter for dykketurer. Kvelden ble avsluttet med dykkerfilm fra Malta, som fire av medlemmene besøkte i fjor sommer.

Kai Andersen, sekretær.

Fra Hobbyfroskens jubileumsnummer 1982.