Årsmøte 2015 med påfølgende fest i nye lokaler.

Halden Sportsdykkere ønsker velkommen til årsmøte 2015

Fredag 19.februar 2015 kl 19.00 med påfølgende fest i våre nye lokaler på Knivsø marina i Halden.
Dagsorden
1. Åpning med godkjenning av innkalling og stemmeberettigede.
2. Valg av dirigent og referent.
3. Årsmelding.
4. Regnskap.
5. Innkomne forslag og saker.
a) Innmelding i Norges dykkerforbund
6. Endring av vedtekter og regler.
a)se 5a. Norges idrettsforbund.
7. Fastsetting av kontingent og avgifter.
8. Budsjett.
9. Valg.
10. Utmerkelser.
11. Eventuelt.
Forslag må være sendt styret minst 1 uke før årsmøtet.
Alle saker sendes til leder i HSD, Atle Brevig, atle.brevig@gmail.com

Velkommen!
Hilsen Styret.

IMG_20160113_202927