10 års jubileumsskrift

I 1981 var klubben 10 år og i mars 1982 utga vi et spesialnummer av vårt medlemsblad ”Hobbyfrosken”.

Her hadde vi samlet det meste av klubbens historie gjennom de første 10 år, og det er her vi begynner. Siden skal jeg komme tilbake til starten. Mine innlegg kommer ikke til å være i kronologisk rekkefølge, men følger du med på mine innlegg vil du få et ganske godt innblikk i klubbens historie allikevel.

Dette nummeret av Hobbyfrosken var på hele 40 sider i A4, og av innholdet nevner jeg: Klubbens årsberetninger fra 1973 til og med 1982. Min personlige dykkelogg fra 1972. Så var det mange artikler fra klubben turer og fester og ikke minst dykkerkurs og så inneholdt bladet selvfølgelig klubbens lover. Mesteparten av dette kommer du til å få ta del i etter hvert.

På forsiden av jubileumsnummeret ser du Roy Alexandersen og Per Tarvang gjør seg klar til dykk under isen i Klaretjern i 1981. Linemann er Dag strøm Rasmussen. Roy (til venstre) hadde tørrdrakt, men Per Tarvang dykket i vått, og var en riktig viking.

 Fra Hobbyfroskens jubileumsnummer 1982.