Ny skribent på hjemmesiden

Hei Alle sammen!

Mitt navn er Kai Andersen og jeg var med og stiftet klubben i 1971, og selv om jeg ga meg med dykking i 2007, så er jeg fremdeles interessert i klubben. På årsmøtet i de nye lokalene fredag 19. februar ble jeg spurt om jeg kunne tenke meg å hjelpe til med å oppdatere siden, og det kunne jeg selvfølgelig. Mine oppdateringer kommer i første rekke til å ta for seg klubben rent historisk. Jeg regner  med å ha en oppdatering uka, og da fortrinnsvis på fredag eller lørdag.

Hilsen Kai Andersen.

Årsmøte 2015 med påfølgende fest i nye lokaler.

Halden Sportsdykkere ønsker velkommen til årsmøte 2015

Fredag 19.februar 2015 kl 19.00 med påfølgende fest i våre nye lokaler på Knivsø marina i Halden.
Dagsorden
1. Åpning med godkjenning av innkalling og stemmeberettigede.
2. Valg av dirigent og referent.
3. Årsmelding.
4. Regnskap.
5. Innkomne forslag og saker.
a) Innmelding i Norges dykkerforbund
6. Endring av vedtekter og regler.
a)se 5a. Norges idrettsforbund.
7. Fastsetting av kontingent og avgifter.
8. Budsjett.
9. Valg.
10. Utmerkelser.
11. Eventuelt.
Forslag må være sendt styret minst 1 uke før årsmøtet.
Alle saker sendes til leder i HSD, Atle Brevig, atle.brevig@gmail.com

Velkommen!
Hilsen Styret.

IMG_20160113_202927