Ny skribent på hjemmesiden

Hei Alle sammen!

Mitt navn er Kai Andersen og jeg var med og stiftet klubben i 1971, og selv om jeg ga meg med dykking i 2007, så er jeg fremdeles interessert i klubben. På årsmøtet i de nye lokalene fredag 19. februar ble jeg spurt om jeg kunne tenke meg å hjelpe til med å oppdatere siden, og det kunne jeg selvfølgelig. Mine oppdateringer kommer i første rekke til å ta for seg klubben rent historisk. Jeg regner  med å ha en oppdatering uka, og da fortrinnsvis på fredag eller lørdag.

Hilsen Kai Andersen.