Innkalling til årsmøte i Halden Sportsdykkere

Styret innkaller herved til årsmøte i Halden Sportsdykkere.
Årsmøtet avholdes den Onsdag 28.februar 2018 kl:19.00 i våre lokaler på Knivsø Marine.
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 14.Februar til atle.brevig@gmail.com eller på SMS 91858188.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside http://www.haldensportsdykkere.org
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

Termindykk 2017

Her er årets termindykk. Følg med på Facebook, og SMS når datoene nærmer seg.

Januar Nyttårsdykket
13/4 Skjærtorsdag Atle/Joakim
23/4 Runar / Atle
30/4 Runar / Joakim
7/5 Atle / Runar
14/5 Joakim / Glenn
21/5 Atle / Yngve
28/5 Joakim/Arild
4/6 Jan-Eiler / Atle
11/6 Atle / Glenn
18/6 Arild/Joakim
25/6 Glenn/Runar
9/7 Yngve Gabrielsen
16/7 Yngve Gabrielsen
6/8 Joakim/Atle
12-13/8 Katten-camp Jan-Eiler
20/8 Glenn/Runar
27/8 Joakim/Jan-Eiler
3/9 Atle/Glenn
10/9 Arild/Runar
17/9 Atle/Joakim
24/9 Glenn/Jan Eiler
1/10 Arild/Joakim
8/10 Runar/Atle
14/10 Grensedykket
22/10 Glenn/Runar
29/10 Joakim/Atle
Diversnight (november?)
Januar 2018 Nyttårsdykk

Kontingent 2017

Nå er tiden kommet for medlemskontingenten 2017.
Halden Sportsdykkere har valgt å bruke Norges Idrettsforbund sitt medlemsregister «Min Idrett».
Det er derfor viktig att dere logger inn på https://mi.nif.no/.
Om du ikke har logget inn på denne siden før må du lage en ny bruker. Din personalia blir kontrollert opp mot hva som er registret hos NIF og Halden Sportsdykkere. Capture

Etter at bruker er laget eller du er logget inn trykk på Betaling.
Capture1

Når dette er gjort vil du se at det ligger ubetalt kontingent i din profil.
Her kan det hukes av for hva man ønsker å betale.

Capture2

Fakturaer er også utsendt på Epost og kan betales med Kid og Kontonummer.

Har du ikke fått innbetaling eller trenger hjelp ta kontakt med Joakim Tveit på 95893891 eller joakim.tveit@gmail.com

Takk for hjelpen.

Til medlemmer i Halden Sportsdykkere

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Halden Sportsdykkere
Styret viser til innkalling til årsmøte av 2.januar 2017.
Årsmøtet avholdes den 1.februar kl:19.00 i våre lokaler på Knivsø Marine.
Under følger saklisten for årsmøtet.
Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker (Ingen forslag mottatt).
7. Fastsette medlemskontingenter.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9
d) To revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Med vennlig hilsen
styret i Halden Sportsdykkere

Innkalling til årsmøte i Halden Sportsdykkere

Til medlemmene i Halden Sportsdykkere

2.januar-17 – Halden

Innkalling til årsmøte i Halden Sportsdykkere

Styret innkaller herved til årsmøte i Halden Sportsdykkere.
Årsmøtet avholdes den 1.februar kl:19.00 i våre lokaler på Knivsø Marine.
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 18.januar til atle.brevig@gmail.com eller på SMS 91858188.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside http://www.haldensportsdykkere.org
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret