Innkalling til årsmøte i Halden Sportsdykkere

Til medlemmene i Halden Sportsdykkere

22.januar-20 – Halden

Innkalling til årsmøte i Halden Sportsdykkere

Styret innkaller herved til årsmøte i Halden Sportsdykkere.
Årsmøtet avholdes torsdag 27.februar kl:19.00 i våre lokaler på Knivsø Marine.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 11.Februar til atle.brevig@gmail.com eller på SMS 91858188.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside http://www.haldensportsdykkere.org

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Etter årsmøtet blir det servering.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret


Til medlemmer i Halden Sportsdykkere

12.februar 2020 Halden

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Halden Sportsdykkere

Styret viser til innkalling til årsmøte av 22.januar 2020.

Årsmøtet avholdes den 27.februar kl:19.00 i våre lokaler på Knivsø Marine.

Under følger saklisten for årsmøtet.

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigete.
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
  1. a) Ny motor til båen vår.
 7. Fastsette medlemskontingenter.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder
  2. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
  3. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9
  4. To revisorer
  5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  6. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Med vennlig hilsen
styret i Halden Sportsdykkere

Til medlemmer i Halden Sportsdykkere

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Halden Sportsdykkere

Styret viser til innkalling til årsmøte av 12.januar 2019.

Årsmøtet avholdes den 27.februar kl:19.00 i våre lokaler på Knivsø Marine.

Under følger saklisten for årsmøtet.

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker (Ingen forslag mottatt).
 7. Fastsette medlemskontingenter.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
 11. Leder og nestleder
 12. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
 13. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9
 14. To revisorer
 15. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 16. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

 

Med vennlig hilsen
styret i Halden Sportsdykkere

 

Halden Sportsdykkere

Hei alle sammen:)

Nå er sommeren på hell og det nærmer seg en tid for enda mer dykking.
Vi ser frem imot mange flotte turer med båten fra Stensvik, og fra Halden når høsten nærmer seg.

Alle turer som vi arrangementer blir lagt ut på facebook og dere kan følge med i vår kalender her om våre arrangementer fremover.
Håper mange nye som gamle medlemer finner frem utstyret sitt og hiver seg med. Vi tilpasser oss deg og din erfaring.

Om du har spørsmål eller andre henvendelser er det bare og ringe oss.
Atle Brevig: 91858188
Joakim Tveit: 95893891
Runar Steen:91583738

Vi dykkes:)